Cartulina e Napule ('A)


M’è arrivata stammatina
‘na cartulina;
è ‘na veduta ‘e Napule
ca m’ha mannata mammema!
Se vede Capre, Proceta,
se vede Margellina,
‘nu poco ‘e cielo ‘e Napule
che bella cartulina!
Napule!...