Canzone d''a felicità

?Na bella luggetella a Marechiaro cu? ?a tenna e ?a luce elettrica p? ?a sera; Teresenella cu? ?e braccelle ?a fora, s?abbraccia nu palummo e guarda a mmare? E all?aria fresca ?e nu tramonto d?oro na voce ?nterr? ?arena ca suspira: ??Glù-glù-glù? cumm? ?o palummo io so? e a notte, ?nbracci? a mme ?na turturella sì?